Contact

Kromhout_Office_RDVA

Rademacher de Vries Architecten

 

Kruithuisstraat 13

1018WJ Amsterdam

The Netherlands

 

info@ rademacherdevries.com

+31 (0)20 369 72 97

Office

Rademacher de Vries is an architecture firm that focuses on the urban environment. Through theoretical research, applied practice and teaching we are engaged in strategic area development, public space design, infrastructure and architecture. Through this multi-faceted approach we seek to produce relevant insights that are rooted in a self-conscious understanding of our field; its prospects and its past.

 

Our design methodology is characterized by a disciplinary application of architecture, urban design and landscape architecture within multi-disciplinary collaborations. This approach allows us to define the relevant type and scale of intervention through an investigative and research driven process. Our work therefore covers a broad spectrum from regional strategies to designed objects.

 

Rademacher de Vries Architecten is een architectenbureau met een focus op de stedelijke leefomgeving. Door middel van theoretisch onderzoek, toegepast ontwerp en onderwijs werken wij aan strategieën en ontwerpen voor gebied-transformaties, openbare ruimte, infrastructuur en architectuur. Met deze veelzijdige aanpak willen we relevante inzichten produceren die zijn geworteld in een zelfbewust begrip van ons vakgebied; zijn vooruitzichten en zijn geschiedenis.

 

Onze ontwerpmethodiek wordt gekenmerkt door een disciplinaire inzet van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur binnen een multi-disciplinaire aanpak waarbij complexe vraagstukken in samenwerkingsverband worden benaderd. Deze brede benadering dient om onderzoekend de relevante schaal en type interventie te bepalen. Onze ontwerpen variëren daardoor in aard tussen stedelijke strategieën, architectuur, tentoonstellingen en objecten.

 

Ons bureau is opgericht 2014 en heeft sindsdien gewerkt met een verscheidenheid aan klanten in de private en publieke sector, zoals:Gemeente AmsterdamWaternetProvincie Zuid-Holland, ENCI-Heidelberg Cement AG, Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebiedENGIENatuurmonumenten  en anderen.

In 2017 is ons kantoor geselecteerd door de Nederlandse Rijksbouwmeester voor het Young Innovator programma en opgenomen in het jaarboek voor architectuur en in het jaarboek voor stedenbouw en landschapsarchitectuur.

TEAM

We are currently looking for interns.
Please mail us your portfolio & motivation letter.
Unfortunately, we can only respond to successful applicants.

David Rademacher, Christopher de Vries 

 

Current team: Jesse van de Ploeg (NL), Pieter Oosterheert (NL), Timmy Huang (CH), 

Former team: Susanne van de Pol (NL), Lujia Xu (PRC), Rebekkah Kühn(DE), Zari van de Merwe (ES), Alexandra Mümmler (DE), Ming Au (PRC)

Publications

2017 Jaarboek Blauwe Kamer

2017 Jaarboek Architectuur

Architectuur.nl

Cross Overworks

Parool

Limburger

Monu Magazine

A10 Magazine