LIQUID COMMONS – LIQUID COMMONS

 

Het LiquidCommons project definieert sub-bassins als de juiste schaal om korte en directe samenwerkingen op te zetten tussen de partners in het landelijke gebied. Sub-bassins vormen samen grotere stroomgebieden en creëren zo een natuurlijk regionaal netwerk van duurzame landbouw en natuurontwikkeling.

Op strategische knooppunten in het toeristische en waterbouwkundige netwerk in het Liquid Commons gebied worden waterbouwkundige interventies ontworpen. Door nieuwe publieke waterarchitectuur toe te voegen aan het netwerk van oude waterputten en kwellen wordt de zichtbaarheid van de samenwerking duidelijk en de beleving van het landschap vergroot. Liquid Commons krijgt daarmee een fysieke verschijning zowel boven- als ondergronds.

Liquid Commons - EO WEIJERS

Het concept Liquid Commons uit zich in een strategisch gelegen landschapszone rondom de stroomgebieden in het Noordal (onderzoekscasus) en op het raakvlak tussen natuur en landbouwgebieden. Het gebied draagt bij aan de ontwikkeling van water, ecologie en natuurinclusieve landbouw gebieden. De zone functioneert, door middel van afgestemd agrarisch gebruik, als een filtergebied voor vervuild water, een testgebied voor alternatieve landbouw en als een toeristisch netwerk. De vorm en positie worden bepaald door de hydromorfologische context en de eigendomssituatie in het gebied.

In collaboration with: Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg

Status: Winner Regional Competition
Year: 2020